Liên hệ nhanh

Liên hệ
   (+84) 8 399 51168
Hotline
   012.29.39.79.79
Trực tuyến: 1
Lượt truy cập: 749408

Công ty offshore taị Latvia

23/06/2016

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) - Công ty trách nhiệm hữu hạn tồn tại hợp pháp và độc lập với cổ đông của mình, chủ sỡ hữu công ty không chịu trách nhiệm pháp lý của công ty. Trách nhiệm của các sáng lập viên SIA giới hạn bởi  số vốn góp trong vốn pháp định. Ban giám đốc công ty bắt buộc tối thiểu 50% là người cư trú Latvia. Nếu như không thể hiện thì công ty tồn tại vĩnh viễn. Tên tuổi cổ đông không được bảo mật có thể tiếp cận thoải mái. Vì vậy để bảo mật có thể sử dụng công ty không cư  trú
Chính sách thuế
Thuế TNDN đối với công ty nước ngoài, có VPDD thường xuyên hay có địa điểm hoạt đông kinh doanh tạii Lavia cũng như công ty nội địa: 15%, VAT 18% trên đa số hàng hoá và dịch vụ
Tại Latvia tất cả nhân viên của công ty  nội địa và  của đối tác cũng như công ty không cư trú bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội tương tự  như một loại thuế : 35% trong đó công ty trả 26% , nhân viên trả  9%
Báo cáo thuế
Công ty Latvia  bắt buộc nộp báo cáo thuế và thông kê hàng năm. Ngoài ra phải đăng ký là người trả thuế và báo cáo thuế hàng tháng. Công ty phải thực hiện kiểm toán hàng năm nếu vượt 2 trong 3 tiêu chí sau: 1- Balance tài khoản vượt LVL 100 000( 180 000 USD), 2 - NETTO doanh số vượt LVL 200 000 (360 000 USD), 3 - Số lượng nhân viên vượt 25
Bộ giấy tờ công ty sau khi đăng ký
• Reģistrācijas apliecība - Chứng nhận đăng ký bản gốc
• Dibināšanas līgums  - Thoả thuận sáng lập hoặc quyêt định thành lập ( nếu 1 cổ đông) có công chứng)
• Statūti  - Điều lệ
• Rīkotājdirektora apliecinājums Latvia  -  Giấy chứng nhận giám đốc
• Juridiskas adreses apliecinājumts  -  Giấy chứng nhận địa chỉ pháp lý
• Pieteikums Forma 4 -  Đã qua đăng ký có công chứng
• Con dấu