Liên hệ nhanh

Liên hệ
   (+84) 8 399 51168
Hotline
   012.29.39.79.79
Trực tuyến: 1
Lượt truy cập: 749398

Công ty offshore tai Ship

23/06/2016

International Business Company (IBC) – Công ty kinh doanh quốc tế, đăng ký tại Ship. Tên gọi có đuôi Limited, LTD, Corporation, Corp. Incorporated, Inc. Công ty Ship thuận tiện sử dụng cho các hoạt động kinh doanh áp dụng lợi thế của hiệp định tránh đánh thuế 2 lần. Hiện tại Ship ký hiệp định tránh đánh thuế 2 lần với 18 quốc gia.
Công ty Ship – công cụ rất quan trọng cho việc điều chuyển luồng tiền thu từ cổ tức, % tín dụng, phí nhượng quyền.

Chính sách thuế

Sau cải cách về thuế có hiệu lực từ 1/1/2003 thuế TNDN tính là 10% cho tất cả công ty Ship
Nếu công ty đăng ký tại Ship, nhưng không cư trú thì được miễn thuế TNDN hoàn toàn.

Công ty cư trú tại Ship được tính là công ty mà quản lý, kiểm soát nằm trên lãnh thổ Ship. Tương xứng không cư trú được tính là công ty khoông có quản lý trong địa bàn Ship.

Có thể thành lập công ty tại Ship với sử dụng giám đốc, cổ đông tượng trưng - người địa phương với văn phòng của họ tại Ship để nhân danh phận công ty cư trú.

Ưu điểm nhất của công ty cư trú tại Ship là khả năng áp dụng hiệp định tránh đánh thuế 2 lần.

Công ty cư trú tại Ship được miễn thuế từ nguồn thu nhập từ % tín dụng, cổ tức,phí nhượng quyền từ nước ngoài. Công ty Việt Nam phải trả thuế từ % thu được từ tín dụng, theo hiêp định tránh đánh thuế 2 lần công ty Ship trả % tín dụng cho công ty cho vay nước ngoài (Công ty offshore) không phải chịu thuế

Báo cáo thuế

Chứa thông tin về tình hình tài chính của công ty, phải nộp 12 tháng 1 lần. Báo cáo cuối năm phải có xác nhận của kiểm toán. Trong báo cáo phải đưa vào tất cả thông tin thay đổi thành phần giám đốc, cổ đông. Không nộp đúng thời hạn phải chịu mức phạt đáng kể.

Bộ giấy tờ công ty sau khi đăng ký

• Đăng ký kinh doanh, có công chứng

• Điều lệ, có công chứng

• Bổ nhiệm giám đốc, có công chứng 

• Giấy xác nhận địa chỉ pháp lý, có công chứng

• Giấy chứng nhận địa chỉ pháp lý

• Giấy chứng nhận cổ đông

• Giấy uỷ quyền tổng, chuyên biệt (Dành mở tài khoản tại ngân hàng)

• Giấy chứng nhận cổ phần của cổ đông tượng trưng

• Thông báo chuyển nhượng cổ phần 

• Con dấu