Liên hệ nhanh

Liên hệ
   (+84) 8 399 51168
Hotline
   012.29.39.79.79
Trực tuyến: 1
Lượt truy cập: 749390

Công ty offshore tại Thuỵ Sỹ

23/06/2016

Aktiengesellschaft (AG)/Societe anonyme (SA) - Công ty hình thức cổ phần được thành lập bằng  hợp đồng công chứng, qua đó xác định mối quan hệ  giữa giám đốc, các cổ đông cũng như  các nguyên tắc mà dựa vào đó xây dựng việc quản lý, kiểm soát, kiểm toán công ty để đạt được mục tiêu cố định sẵn trong hợp đồng.
Chính sách thuế
Tại Thụy sỹ tồn tại 3 chế độ thuế
Chế độ 1: Chính quyền liên bang thu thuế TNDN liên bang (3,63% - 9,8%) và thuế chuyển vốn ra nước ngoài (35%) và tồn tại thuế trên doanh thu
Chế độ 2: Thuế của bang - Thuế TNDN (20%-35%) Thuỵ sỹ chia ra thành 26 vùng. Mỗi vùng có chế độ thuế riêng
  • Thuế bang TNDN (phụ thuộc vào bang,loại hình kinh doanh)
  • Thuế thu nhập cá nhân
  • Thuế tài sản thừa kế và quà tặng
  • Thuế từ doanh thu từ vốn (capital gains tax).
Tại bang SUT được xem tiện lợi nhất cho đăng ký công ty
Chế độ 3: Thị chính - đánh thuế TNDN từ kinh doanh chính và thuế TN từ vốn. thường là tỷ lệ % với thuế bang. Nếu công ty không kinh doanh trong Thụy Sỹ, không có văn phòng tại địa phương và không thuê nhân viên thì không phải đóng thuế bang và thị chính, chỉ phải đóng thuế liên bang tại Zurich : 0.03%, Sut: 0.0075% - Min: 150 CHF (1USD= 1.65CHF)
Cấu trúc công ty
• Tối thiểu 3 cổ đông, hoặc phát hành cổ phiếu xuất trình(vô danh)
• Giám đốc tối thiểu 1 (Số lượng tối đa trong ban giám đốc phải người Thuỵ sỹ)
• Vốn pháp định tối thiểu : 100 000 CHF
• Công ty được phép phát hành cổ phiếu xuất trình với điều kiện thanh toán hoàn toàn  100% vốn điều lệ
• Cổ phiếu công ty có thể phát hành là cổ phiếu đứng tên hoặc cổ phiếu xuất trình (vô danh) và có thể được chào bán tự  do
• Công ty bắt buộc thực hiện sổ sách kế toán và nộp quyệt toán hàng năm
Quy trình đăng ký
• Chuẩn bị bộ hồ sơ để mở tài khoản tại ngân hàng – Có bản mô tả về công ty, giấy tờ của giám đốc, cổ đông, chủ tài khoản
• Mở tài khoản chuyên biệt để nộp vốn pháp định tại Credit Suisse
• Thanh toán vốn pháp định – 100% nếu phát hành cổ phiếu xuất trình (vô danh), 50% nếu  như không phát hành
• Công chứng toàn bộ hồ sơ công ty
• Chuyển toàn bộ hồ sơ vào công ty đăng ký và phòng thương mại
• Xác nhận về thành lập công ty chuỵển lại vào ngân hàng
• Mở tài khoản thanh toán của công ty
Thời gian chuẩn bị là 4 tuần kể từ lúc thanh toán vốn pháp định