Liên hệ nhanh

Liên hệ
   (+84) 8 399 51168
Hotline
   012.29.39.79.79
Trực tuyến: 1
Lượt truy cập: 749400

Công ty offshore UK Private

23/06/2016

Private Limited Company (LTD) – Công ty trách nhiệm hữu hạn đăng ký tại Anh. Trong tên gọi có đuôi Limited (LTD). Số lượng cổ đông tối thiểu 1. Chủ sỡ hữu và người quản lý không chịu trách nhiệm về nợ cũng như các trách nhiệm khác của công ty. Công ty loại này bắt buộc phải có thư ký, giám đốc và cổ đông, văn phòng và đại lý đăng ký trên lãnh thổ Anh. Cổ đông có thể là pháp nhân.
Rất phổ biến sử dụng công ty loại này đồng thời cùng với công ty Offshore cổ điển, thường là các công ty thương mại.
Chính sách thuế
Private Limited - chịu thuế  bình thường. Sử dụng các công ty loại này thường để chế độ “Ngủ”. Các công ty “Ngủ” này có thể sử dụng để thành lập văn phòng đại diện, công ty liên doanh, nắm quyền thương hiệu, quyền nhãn hàng hoặc các loại quyền trí tuệ khác. Mặt khác  trong báo cáo thuế công ty “Ngủ” này – Dormant Account lại thể hiện hoạt động kinh doanh tích cực.
Thuế thu nhập doanh nghiệp có thể 10%, 20%, 30% phụ thuộc vào doanh số. Liên quan đến VAT công ty không bắt buộc báo cáo nếu doanh số bán hàng trên lãnh thổ Anh không vượt quá 40 000 bảng.
Cấu trúc công ty
Trong đó Người ký kết, công dân đảo Ship, Panama, Israel.. đại diên cho các đối tác.còn cổ đông ,giám đốc, thư  ký tượng trưng của Private Limited – Các công ty offshore. Giữa cổ đông tượng trưng  và chủ sở hữu thật ký hợp đồng uỷ quyền 
Báo cáo thuế
Công ty Private Limited báo cáo thuế:
  • Annual Return: Chứa thông tin về địa chỉ pháp lý, đối tác,bộ phận quản lý. Báo cáo 12 tháng một lần bắt đâu tính kể từ ngày thànnh lập. Thời gian báo cáo cho phép kéo dài 28 ngày 
  • Annual Accounts: Chứa thông tin về tình hình tài chính của công ty. Báo cáo đầu tiên phải làm trong vòng 10 tháng kể từ  thời điểm kết thúc kỳ báo cáo. Mặc định kỳ báo cáo được tính vào cuối tháng sau tháng 13 kể từ ngày đăng ký. Nếu không nộp đúng thời han sẽ bị phạt với mức phạt đáng kể.Thường sử dụng cách như thế để nộp báo cáo “Ngủ”.Báo cáo được dựa trên cơ sở báo cáo của chủ sở hữu, điền vào một mẫu có sẵn.
  • Báo cáo thuế: Công ty có báo cáo thuế “Ngủ” – Dormant Account, không bắt buộc nộp báo cáo thuế, nhưng công ty hoạt động kinh doanh tích cực phải giải trình theo luật thuế hiện hành.